„Přivádíme skutečné zájemce o Váš sdílený business. Ne franchisové turisty…“ Tomáš Bek

Core businessem podnikání EXPANZE.EU je přivádění reálných zájemců o franchisové nebo partnerské koncepty. Jako odpovědná, poradensky-výkonná společnost, považujeme za nezbytné pochopit a prakticky ověřit provozní a ekonomické fungování fokusovaného maloobchodu nebo služby pro odpovědná a fakticky přesná interview se zájemci o franchisu. Následkem vlastního „sebevzdělání“ je přenesená zkušenost na naše klienty prostřednictvím tzv. „DATINGŮ“, podstatného nástroje přivádění budoucích franchisových partnerů.

Službě „DATINGU“ předchází:
Definice objednatele – vstupní informace konceptu
 • současný stav 
 • technická a finanční náročnost výstavby
 • licenční podmínky a poplatky
 • plánovaný územní  rozvoj 
 • lokalita 
Analýza EXPANZE.EU – výstupní informace
 • průzkum trhu 
 • „den“ s konceptem 
 • SWOT analýza stavu konceptu z pohledu EXPANZE.EU 
 • detailní CAPEX 
 • financování z cizích zdrojů
 • zařazení konceptu do portfolia chcfifranchisu.cz 
 • známé lokalitní příležitosti
Služba „DATINGU“zahrnuje:
 • organizační struktura a příprava „datingu“ 
 • tištěný marketing *
 • digitální marketing *
 • adresný marketing
 • mediace programu
Program „DATINGU“ v moderaci EXPANZE.EU:
Délka programu: 120 minut
Obvyklý počet účastnících se zájemců o koncept: 10-15
 • 20 minut: detail filozofie konceptu 
 • 10 minut: rozhovor se zástupcem franchisora
 • 10 minut: rozhovor s aktivně provozujícím franchisantem konceptu objednatele
 • 10 minut: licenčních a franchisové podmínky vč. délky adaptivního procesu, kontraktu, investiční náročnosti, volných a poptávaných lokalit apod.
 • 10 minut: dotazy, veřejná diskuse
 • 60 minut: osobní, asistovaný speed dating
Služba „DATINGU“doplňuje:
 • „DATINOVÝ“ PR článek, fotografie a reportážní video *
 • post-marketing
 • odstupný feedback zájemců o koncept objednatele vč. aktivní činnosti vedoucí k franchisové spolupráci
 • trvalá propagace značky/ konceptu na všech platformách EXPANZE.EU

Cena služby: od 35.000 Kč bez DPH 
Poplatek za uzavření franchisové smlouvy se zájemcem: 35% licenčního poplatku, nejméně však 100.000 Kč bez DPH

Detail naší práce se zájemcem v rámci 7 kroků k franchise najdete v sofistikovaném popisu v odkazu ChciFranchsu.cz


Poptávka služby