„Neexistuje univerzální pravidlo ani jednotný soubor smluv, vč. té franchisové. Kdo něco takové tvrdí nebo za úplatu nabízí, dopouští se franchisového zločinu za bílého dne.“ (Tomáš Bek)

V Česku vznikly (od roku 1991) dvě stovky obchodně-sdílených konceptů. Zabývat se jimi a odpovědně takové franchisové koncepty „prodávat“ (pro více jak polovinu) nedává ekonomický význam. My v EXPANZI na trhu vnímáme méně jak třicet strategických značek nebo produktů s potenciálem, které ve svých oborech hrají franchisový prim. Abychom přijali roli odpovědného franchise guide, musíme sami v sobě souznit: „takový koncept, takovou franchisu chci“. A za každým „takovým“ maloobchodem nebo službou musí být (ideálně) alespoň pět let bilancování.

Výstavbě franchisového systému předchází:
Definice objednatele – vstupní informace konceptu
 • současný stav
 • expanzní lokality zájmu
 • plánovaný územní rozvoj

 

Analýza EXPANZE.EU – výstupní informace

Analýza: Koncept

 • průzkum trhu 
 • „den“ s konceptem (systémovosti, adaptivní fáze zájemce/ zaměstnanců)
 • SWOT analýza stavu konceptu z pohledu EXPANZE.EU

Audit: Hospodaření

 • finanční audit 
 • detailní CAPEX
 • dodavatelský audit 
 • energetický audit
 • financování z cizích zdrojů

Manuál franchisového systému

 • standardizace provozních, řídících a logistických postupů
 • správa konceptu 
 • nástroje řízení správy
 • výkon kontrolních procesů dle interních metodik
 • zavádění nových, nosných postupů v návaznosti na potřeby 
 • obchodní konzultace se zaměřením na výsledek
 • adaptivní fáze zájemce o franchisu a jeho zaměstnanců 
 • ucelený tréninkový/ školící plán 
 • práva a povinnosti franchisora/ franchisanta
 • rámcová smluvní dokumentace * 
 • development (studie proveditelnosti, minimální technické požadavky, design-manuál všech úrovní provozu, modulárnost,) * 
 • licenční, franchisové a dalších obvyklé poplatky v souladu s CAPEX
 • struktura lokálního a národního marketingu
 • technologická udržitelnost
 • manuál smluvních podmínek 
 • manuál technické připravenosti

Strategie

 • krátkodobá: 6-12 měsíců
 • střednědobá: 2-5 let
 • dlouhodobá: 5-10 let

Cena služby: ve výši licenčního poplatku, nejméně 100.000 Kč bez DPH 

* více-náklad Objednatele


Poptávka služby